Vad en begravningsbyrå kan hjälpa dig med

Sorg är en känsla som vi alla är bekanta med och kan relatera till. Tyvärr så är döden en del av livet och det innebär att vi kommer att uppleva dödsfall i våra familjer, bland våra nära och kära och att bland våra bekanta. Sorg – det är en känsla som man aldrig kan vänja sig vid och alla som någon gång känt riktig sådan vet att den ibland nästan kan göra fysiskt ont såväl som psykiskt. Kort och gott: ett dödsfall innebär att man som anhörig måste ge sig själv den nödvändiga tiden för att läka. Man måste få, så att säga, gå in i sin egen bubbla, sjukanmäla sig från jobbet (om så krävs) stänga av mobilen, låsa lägenhetsdörren, gråta, skrika – vad som helst.

Men; man måste även ordna upp en massa saker som anhörig. Det ingår – tyvärr – också i samband med ett dödsfall. Dels så har vi alla räkningar som måste betalas och sägas upp, dels så har i olika abonnemang, vi har bankkonton – vem ska städa huset? – vi har allt som rör begravningen och vi har det efterföljande arvet som måste fördelas bland alla arvingar.

Omöjligt? För många så är det definitivt en väldigt svår period där man dels ska försöka ta hand om sig själv och sin egen familj och dels har alla dessa praktiska göromål att ombesörja (på en relativt kort tid dessutom, exempelvis en bouppteckning måste upprättas senast tre månader efter dödsfallet). Det är inte omöjligt – men det kostar väldigt mycket; både sett till tid och sett till att man inte hinner sörja klart ordentligt. Det finns dock hjälp som uderlättar och där man anlitar en begravningsbyrå.

En begravningsbyrå i samband med ett dödsfall är, enligt oss, nästan ett måste och vi ska genom några punkter försöka påvisa varför vi tycker så. Punkter som ser ut som följer och där vi säger: så här kan en begravningsbyrå underlätta för dig i en svår och jobbig tid.

 • Det här är den första punkten som man stänker på då man hör ordet begravningsbyrå. Men; för att fullt ut förstå hur mycket hjälp man de facto kan få (man väljer själv upplägget och hur mycket som man vill ska ingå) så tänkte vi rada upp några av de saker som kan ingå i begreppet begravning:
 • Dödsannons
 • Kista
 • Blommor
 • Minnesstund
 • Musik
 • Gravsten
 • Inskription på gravstenen
 • Programblad (som är fint att spara)
 • Transport – från bårhus till kapellet
 • Jordfästning
 • Juridiskt expertis: det här är en viktigt del av den verksamhet som en begravningsbyrå driver. Här kan få nödvändig hjälp med boutredningen (arvskifte, avveckling av dödsbo, upprättande av bouppteckning, förvaltning av dödsboet) och man kan även få utförlig information kring vår arvsrätt och vad som gäller där. Att många dödsfall tyvärr även kommer med en fadd smak i form av arvtvister kan således förhindras genom att man även låter den begravningsbyrå man anlitat sköta allt som har med det juridiska att göra.

Vi kan även hjälpa till om du exempelvis vill ha en muslimsk gravsten. Kom med dina önskemål till oss så hjälper vi dig!

4 Nov 2016