Här hittar du allt du behöver
när du ska köpa en gravsten

Liggande - Stående - Nya - Begagnade - Komplett service

Här hittar du allt du behöver
när du ska köpa en gravsten

Liggande - Stående - Nya - Begagnade - Komplett service

Gravstenar Stockholm

Välkommen till en begravningsbyrå med stor expertis inom gravstenar i Stockholm. Ledorden i vårt arbete är trygghet, prisvärdhet och miljötänkande. Vi hjälper dig att hitta rätt gravsten och tar även hand om allt det där arbetet som kan kännas tungt i en svår stund. 

Vi kombinerar hantverksskicklighet och kreativitet med stor erfarenhet av branschen. Välkommen att kontakta oss – ett erfaret och kunnigt företag inom gravstenar i Stockholm. Här kan du se och läsa mer om de gravstenar vi kan erbjuda. 

Brett utbud av stående och liggande gravstenar

Hos oss hittar du ett brett utbud av såväl stående som liggande gravstenar i flera prisklasser. Priset varierar beroende på olika faktorer som olika stensorter, storlekar och bearbetningar. Vår långa erfarenhet gör att vi tillsammans med dig kan skapa en vacker och unik gravsten. Vi kan ta vara på dina idéer men även komma med egna förslag om det skulle behövas.

Gravstenar stockholm

Ett personligt minnesmärke

Gravstenen blir det personliga minnesmärket efter en avliden. Gravplatsen blir den plats där man samlas, där man minns, där man sörjer och där man får en chans att samtala med- och tänka på den avlidne. En plats som man vill hålla fin – av respekt för den avlidne och för att skapa trivsel för sig själv och för andra.

Gravstenen fyller en viktig funktion i detta i och med att den utgör den centrala delen på gravplatsen. Det är vid den man ställer blommorna, det är där man tänder ljusen och det är där man lägger sin hand vid besöket.

Undersök prisbilden för gravstenar i Stockholm

Gravstenen är viktig och det finns också olika önskemål kring hur den ska se ut. Som anhörig är det därför viktigt att man hittar en leverantör av gravstenar som ger mer personlig service och som erbjuder ett mer personligt urval. Frågor som kan röra allt från gravyr, typsnitt och vilken typ av sten som ska användas. Formen och storleken på gravstenen är även det en viktig del i det val man har att göra.

Priset är naturligtvis också en detalj att ha i beaktning och det är där det också finns en tydlig skillnad mellan olika leverantörer. Det kan verkligen löna sig att undersöka prisbilden lite närmare. Att välja gravsten är förvisso inte en ekonomisk fråga - det handlar mer om att skapa ett minnesmärke över en anhörig eller någon man hållit kär. Men, för den sakens skull så ska man heller inte betala för mycket.

gravstenar stockholm

Vilken gravsten passar?

Fanns det någon symbol som den avlidne gillade, någon blomma eller någonting annat som starkt förknippades med personen?

Vi är alla olika och har olika intressen. Det gör att vi också minns på olika sätt och att gravstenar blir ett sätt att hålla minnet av en avliden vid liv. En person kanske älskade ett fotbollslag och där kan man således också som anhörig välja att gravera in symbolen för laget i fråga på gravstenen. En annan person kanske älskade en viss författare eller en poet och där kanske en strof från denna kan vara ett fin sammanfattning av ett liv?

Man kan även tänka på att färger och typsnitt kan säga en hel del om en person. Det finns således några saker som kan vara värda att ha i åtanke gällande utformningen av gravstenar och som kan skapa en mer harmonisk plats för anhöriga att vistas på.

Här kan man med fördel ta hjälp och få goda råd av leverantören/tillverkaren. I och med att man befinner sig i sorg så kan man behöva ett stöd och en hjälpande hand i frågan. Man kan berätta om personen, om dennes intressen och om det finns någonting väldigt talande i dennes person och därigenom också få lämpliga förslag presenterade för sig av tillverkaren. Ett bra sätt att ta sig igenom en svår tid och få ett lite enklare val och beslut att fatta.

Trygghet och hållbarhet

Vad finns det då i övrigt att tänka på gällande gravstenar? Vi anser att man även ska tänka på framtiden. Stenen kommer att stå för evigt (inom rimlighetens gränser) och det innebär att den också kommer att drabbas av slitage. Därför är en fråga om hållbarhet viktig och där bör man välja en sten som står emot tidens tand. Man bör också göra ett val av sten som underlättar underhållet.

Hur ofta kommer du och övriga anhöriga att besöka gravplatsen? Det är en avgörande fråga. Om det handlar om någon gång per år så kanske en mer lättskött - lättstädad - modell är bättre. Det kan göra stor skillnad i livslängd. En gravsten ska hållas snygg och ren; det är er uppgift att ta hand om den. Har ni inte den tid som krävs så bör ni också välja en sten som underlättar underhållet.

Skicket på svenska gravstenar kräver åtgärder

Väder och vind skadar stenen. Det senare - vind - kan kräva vissa åtgärder. Varje år så genomför man tester av gravstenar på våra svenska kyrkogårdar där dessa ska klara av ett tryck på 35 kilo för att godkännas. Minsta svajning eller lutning innebär att gravstenen anses som farlig och där man också som anhörig blir informerad om vilka åtgärder som krävs. I många fall kan denna åtgärd innebära en omgjutning av stenen i fråga.

Det är den som upplåter gravplatsen som är ansvarig för att varje grav hålls i ett anständigt och värdig skick - men det är du som anhörig som får betala kostnaden för eventuella åtgärder. Det valet kan du dock göra själv. Du behöver inte gå efter den rekommendation som Kyrkogårdsnämnden ger; hittar du en billigare lösning så är du också fri att välja den. Det viktiga kvarstår dock: den gravsten du väljer ska vara säker och stabil.

Tillsammans skapar vi en personlig sten