Våra gravstenar

Nedan kan du se en liten del ur vårat sortiment av gravstenar. Fälj länken till vår butik för att se hela vårt utbud.

 

En plats att gå till

När någon närstående har gått bort känns det viktigt för familj och vänner att få en vacker plats att gå till för att minnas personen och relationen.

Det är vanligt att vilja utforma platsen på ett sätt som speglar den person som vilar där och gravstenen är en viktig del av detta. En gravsten kan berätta något om personen och det är viktigt att den är utformad så att den håller i många år, står stadigt och att inskriptionerna är noggrant utförda och läsbara även långt in i framtiden för kommande generationer.

kyrkogård

Många alternativ vid formgivning av gravsten

Man kan utforma gravstenar på många olika sätt.För vissa är den naturliga formen de bästa. Andra vill ha mer tydlighet - något som innebär raka och exakta linjer. Detta medan en del ser gravstenen som en möjlighet att skapa ett mer personligt minnesmärke gällande formen. Att välja exempelvis en hjärtformad gravsten är ett tydligt exempel på detta.

Material är ett annat val som måste göras. Här kan vi nämna marmor, granit eller gnejs är vanliga stensorter som samtliga går att förändra både sett till färg och textur. Det senare kan innebära den mer naturliga, grovhuggna stil eller kanske den mer polerade ytan som gör att stenen ser mer exklusiv ut. Båda har tydliga fördelar.

Vi har även vana av att arbeta med muslimska gravstenar och kan hjälpa dig att hitta en bra och vacker sten till ett bra pris.

Namn, födelsedatum och dödsdag ska synas

Det viktigaste är att den avlidnes namn, födelsedatum och dödsdag syns på gravstenen. Det kan man skriva i ett större och annorlunda typsnitt för att ge ytterligare kraft bakom. Efter detta så är det faktiskt ett ganska fritt val gällande texter, typsnitt, symboler och andra detaljer på en gravsten.

Du kan med fördel utgår från den avlidnes personlighet och intressen. Kanske kan det innebära att man graverar in en dikt, en symbol för ett fotbollslag eller någonting som definierar personen i fråga - en hammare för en snickare exempelvis. Det finns även möjlighet att gravera in fotografier och andra tydligare minnesmärken. Dessa kräver dock större omsorg och skötsel.

Se till helheten

Stenens storlek skall också passa med resten av gravplatsen. Det går till exempel att välja modeller som till större delen ligger ner på marken, snarare än en klassisk stående sten. En liggande sten har en fördel i att den kräver mindre skötsel och att den sällan behöver stabiliseras.

Väljer du en större sten så kan väder, vind och tjäle skapa en instabilitet som kräver åtgärder - något som du också får betala. En gravsten testas årligen; något som görs i syfte att säkerställa säkerhet. Tänker man på att vissa gravstenar kan väga upp till 600 kilo så är det också lätt att förstå varför de måste stå stadigt och stabilt-

Om stenen är tänkt till en familjegrav kan det behövas att man väljer en större sten så att man genom detta också lämnar plats för flera namn. Det kan vara värt att tänka på.

Vilka regler gäller?

Vissa gravplatser har en del begränsningar kring hur en gravsten får vara utformad. Det finns sällan en obegränsad yta att röra sig med - något som definitivt kommer att påverka hur stor din gravsten frå vara. Tilläggas bör även att en gravsten inte får väcka anstöt. Det gäller allt ifrån form till texter och övrig gravyr. Låt fantasin flöda gällande utformning och design på gravstenen. Men, håll det inom rimlighetens gränser. Det handlar om att visa respekt för alla.

Nya tidens gravstenar?

En liten parantes i sammanhanget är att det finns exempel på gravstenar som är tillverkade i plast. Uppfinnaren i fråga lät tillverka en sådan efter att hans dotter avlidit. Till en början så möttes han av protester - men numera så är “stenen” i fråga fullt accepterad.

Den ser ut som sten och den har två tydliga fördelar: dels så är den så pass lätt att den inte riskerar att skada någon om den skulle falla. Dels så samlar den inte på sig någon mossa eller annan växtlighet. Faktum är att många kyrkogårdar börjat beställa denna typ av sten iställer för vanliga kors av trä. Kanske är plast framtidens material för gravstenar?

Hör av dig om du vill veta mer om gravstenar