Gravstenar Stockholm

Stort utbud av stenar i vackra färger och modeller

Tjänster

Allt inom gravvårdar

Vi är specialister på utformning av gravstenar och vi erbjuder alltid låga priser för högsta kvalitet; något som är möjligt tack vare ett stort lager, en egen import samt ett brett samarbete med olika leverantörer. Vi erbjuder även dig som kund våra tjänster inom gravvård. Tänker man efter så är det hela väldigt logiskt. En gravsten står ute i ur och skur; något som innebär att regn, snö, solsken, vind hela tiden angriper den. Vidare så fastnar även avlagringar från exempelvis mögel, avgaser, svamp och smuts på stenen. Att en äldre sten inte ser likadan ut som den gjorde då den sattes i jord är naturligt. Därmed inte sagt att den inte går att återställa till normalt skick igen. Vi har kunskapen, erfarenheten och  verktygen för att hjälpa dig med detta.

vacker sten

Innan vi går igenom hur en professionell rengöring av en gravsten utförd av oss ser ut så ska vi även säga att du kan försöka rengöra en gravsten själv också. Detta genom att använda dig av ljummet vatten och såpa. Starkare produkter än så får inte användas på våra kyrkogårdar och för att rengöra på djupet och rejält så krävs det i många fall en professionell hand. Vi kan utöver rengöring även erbjuda renovering, stabilisering och andra önskemål gällande vård av gravstenar. Så här ser en rengöring ut då du anlitar oss:

  • Vi hämtar stenen och tar med den till vår verkstad
  • Vi rengör stenen ordentligt och från grunden.
  • Vi fyller i den färg som flagnat
  • Vi sätter tillbaka stenen på ett stabilt och säkert sätt

För en extra kostnad och enligt önskemål från dig så kan vi även förgylla texten på gravstenen med bladguld. 

Stabilisering av din gravsten

Det genomförs regelbundet säkerhetstester av gravstenar på våra svenska kyrkogårdar där kyrkogårdsinspektörer framförallt fokuserar på stabiliteten. Skulle en gravsten inte klara testet i fråga så händer det att den läggs ned. Vi erbjuder oss att stabilisera er sten på ett säkert sätt – både före ett säkerhetstest och efter ett sådant (om er sten inte skulle gå igenom det). Vi kan ge er en fortsatt vacker – och säker – minnesplats för er anhöriga att besöka.

Nyinskriptioner

På äldre, existerande gravstenar så erbjuder vi oss även att genomföra nyinskriptioner. Svårigheten i detta ligger i att det kan vara svårt att se vilken person som gjort inskriptionen från början samt vilken typsnitt som använts. Tack vare att våra formgivare är utbildade i typografi så kan vi återställa stenen till ursprungligt skick. Våra formgivare identifierar och återskapar stilsorten som använts och vi kan därmed komplettera med nya namn i samma stil; något som ofta eftersöks vid exempelvis familjegravar.

Önskemål om en unik gravsten?

Om du går omkring på en kyrkogård så kommer du att se att gravstenarna är av olika storlek, färger och utföranden i övrigt. En del är mer speciella än andra och skiljer sig mer från mängden. Är ditt önskemål mer av det unika slaget så är vi företaget för dig. Vi älskar en kreativ utmaning och vi ser fram emot att sitta ned tillsammans med sig och diskutera fram en lösning för en unik gravsten. Vi har ett nära samarbete med olika hantverkare och vi har med stor framgång tagit hand om lite större projekt.

Vi erbjuder även skötsel av gravstenar, nyinskriptioner och en rad andra tjänster.